Įgyvendintas vietos projektas „Zanavykų krašto bitininkų tradicijų puoselėjimo šventė“

Vietos projekto Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-3-3-2019.
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. liepos 5 d. iki 2019 m. rugpjūčio 5 d.
Bendra vietos projekto vertė – 2681,13 Eur.
Paramos suma, finansuojama Lietuvos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 2145,00 Eur.
Paramos suma, finansuojama Šakių rajono savivaldybės – 536,13 Eur.

Projekto tikslas – Šakių rajono bitininkų draugijai priklauso 59 bitininkai, tęsiantys Zanavykų krašto bitininkų tradicijas. Norint pateikti zanavykų bitininkystės tradicijas ir jų savitumą Lietuvos bei Europos mastu, į bitininkų tarpą pritraukti naujus narius, kurie galėtų tęsti šių tradicijų puoselėjimą ir skleidimą, rugpjūčio pirmą savaitgalį rengiama Bitininkų – Medaus šventė.

Projekto uždaviniai:
1. Gelgaudiškio miestelyje surengti bitininkų – medaus šventę.
2. Į šventės organizavimo veiklą įtraukti 34 Šakių bitininkų draugijos narius ir į šventės rengimą įtraukti kultūrines įstaigas Zanavykų muziejų bei Gelgaudiškio kultūros centrą.
3. Bitininkų – medaus šventės metu pristatyti naujai sukurtą Zanavykų krašto medaus prekės ženklą lietuvių, anglų ir rusų kalbomis šventės svečiams.

Parengė Šakių rajono bitininkų draugija

Zenklai

Apklausa

Kaip vertinate bendruomeninio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?