VVG misija

Šakių krašto VVG misija:

  • aktyvinti kaimo gyventojus bei vienyti įvairių kartų bendruomenių iniciatyvas partnerystėje su vietos valdžia, verslo ir bendruomeninėmis organizacijomis,
  • ieškoti ir įgyvendinti inovatyvius kaimo vietovių ekonominės ir socialinės plėtros sprendimus,
  • ugdyti ir skatinti verslumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą,
  • stiprinti Zanavykų krašto tapatumą, puoselėjant tradicijas, skatinant kultūrinius ir prekybinius mainus, kuriant turtingą kraštovaizdį bei sudarant platesnes galimybes darniai gyvensenai.

Tikėjimas ateitimi ir gerovės siekis jau nuo seno lydi Šakių krašto žmonių gyvenimą ir lūkesčius, žinant, kad niekas svetimas, atėjęs iš šalies, negali ir nesugebės svetimoje vietoje kitam garantuoti gyvenimo kokybę ir ateitį. Tai tos gyvenamosios vietovės, tos žmonių bendrijos – šeimininko reikalas.