Įvyko Šakių krašto vietos plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimo darbo grupės posėdis

2023 m. vasario 2 d. įvyko Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) rengimo darbo grupės posėdis. Posėdžio metu buvo patvirtintas Šakių krašto VPS 2023–2027 m. rengimo darbo grupės darbo reglamentas, kuris nustato darbo grupės darbo tvarką. Posėdyje dalyvavo 2023-2027 metų VPS rengimo konsultantė, VšĮ „Konsultavimas.lt“ darbuotoja Ieva Kudabaitė. Posėdžio metu buvo nagrinėjami Šakių krašto gyventojų ir organizacijų lūkesčiai ateičiai. Buvo diskutuota apie stiprybes ir silpnybes, apie galimybes ir grėsmes. Buvo analizuojama situacija ir galimos tolimesnės vystymosi kryptys. Buvo aptarta krašto demografinė ir ekonominė situacija, darbo rinka ir žemės ūkis, socialinė situacija, NVO, turizmo sektorius ir kultūros barai. Vėliau buvo analizuojama galima VVG teritorijos vizija, VPS balų sistema, rezultato rodikliai, finansavimo sumos ir intensyvumas bei priemonių rūšys. Taigi temų diskusijai, analizei ir sprendimams labai daug. Nuosekliai kuriant naująją VPS, būtina atlikti daug darbų. Todėl nuspręsta dvi vasario savaites vykdyti Šakių krašto vietos veiklos grupės teritorijos (išskyrus Šakių miestą) gyventojų ir organizacijų (NVO, viešojo sektoriaus įstaigų, verslo ir ūkių subjektų) nuomonės tyrimą - anoniminę apklausą. Po apklausos įvykdymo ir anketų analizės bus organizuojami susitikimai su atskiromis gyventojų grupėmis, siekiant visiškai išgryninti poreikius, kad galima būtų toliau formuoti VPS .

Šakių krašto Vietos veiklos grupės informacija

Zenklai