Atliktas Šakių krašto vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų ir organizacijų nuomonės tyrimas

Šakių krašto VVG rengia naują 2023 – 2027 m. vietos plėtros strategiją, kuria bus siekiama stiprinti rajono kaimiškąsias vietoves, atsižvelgiant į vietos stiprybes ir pranašumus bei atliepiant į svarbiausius kaimiškųjų vietovių gyventojų ir čia veikiančių organizacijų poreikius. Siekiant šiuos poreikius nustatyti, šių metų vasario 8 – 22 dienomis buvo vykdomas Šakių krašto vietos veiklos grupės teritorijos (išskyrus Šakių miestą) gyventojų ir organizacijų (NVO, viešojo sektoriaus įstaigų, verslo ir ūkių subjektų) nuomonės tyrimas - anoniminė apklausa.
Apklaustųjų nuomonė labai svarbi formuojant pagrindines kaimiškų vietovių plėtros kryptis, kurios bus įgyvendinamos per vietos organizacijų ir įstaigų, verslo ir ūkio subjektų vykdomus projektus.
Anoniminėje apklausoje dalyvavo 887 gyventojai ir 78 organizacijos – iš viso 965 respondentai.
Šiuo metu anketos analizuojamos. Rezultatas įtakos vietos plėtros strategijos rengimo kryptį. Labai svarbu sulaukti analizės rezultatų – nuo to priklausys, kokiais darbais puošis ir keisis Šakių krašto kasdienybė!

Šakių krašto Vietos veiklos grupės informacija

Zenklai