Šakių krašto VVG rengia naują 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją

Šakių krašto VVG rengia naują 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją (toliau - VPS). VPS rengimo darbo grupei ir konsultantams parengus naujos VPS krypčių projektą, 2023 m. balandžio 19 d. vyko susitikimai su krašto žmonėmis projekto aptarimui, pasiūlymų ir pastabų pateikimui. Vyko du susitikimai su tikslinėmis asmenų grupėmis - su krašto verslo atstovais ir ūkininkais bei su krašto bendruomenių centrais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Abejose tikslinėse žmonių grupėse susirinko nemažas būrelis žmonių… Reiškia – rūpi, svarbu, įdomu, aktualu…
Konsultantė Ieva Kudabaitė abiems grupėms pristatė svarbiausius VPS kūrimo procesus, supažindino su eiga ir terminais. Ji susirinkusiems pasakojo apie gyventojų ir organizacijų anketavimo metu surinktus duomenis apie teritorijos potencialą ir poreikius bei apie iš tų duomenų besiformuojančias pagrindines vietos plėtros strategijos kryptis. Ji susirinkusiems pateikė Šakių krašto VVG teritorijos stiprybes ir silpnybes. Abejose tikslinėse grupėse susirinkę žmonės aktyviai diskutavo pagal atskirus stiprybių ir silpnybių punktus. Kritikavo, klausinėjo ir siūlė… Ir tai buvo patys geriausi susitikimų momentai strategiją kuriantiems – juk šiame VPS kūrimo etape viskas galima – siūlyti, klausti, taisyti, išbraukti… Ir kai VPS kuria ne tik konsultantai, ne tik specialistai ar paramos lėšas administruojantys VVG darbuotojai, bet ir žmonės, tai tikėtina, kad jie tą VPS supras ir ja naudosis.
Susitikimų su tikslinėmis žmonių grupėmis metu buvo pristatytos krašto gyventojams ir jau formuojamos priemonės. Jos taip pat sukėlė labai gausų diskusijų srautą. Buvo diskutuota labai ilgai. Po šių susitikimų ir diskusijų juose žmonės išsiskirstė ,,pilnomis galvomis minčių” ir, žinoma, planų. Yra sena gerai žinoma tiesa – ginčuose gimsta tiesa… Norisi tuo tikėti! Dabar jau drąsiai bus galima skelbti VPS projektą viešoje erdvėje viešam susipažinimui viešoms diskusijoms platesniuose žmonių sluoksniuose. Jau nuo balandžio 27 dienos visi mūsų krašto žmonės galės skaityti, analizuoti, siūlyti… Savo krašto gyvenimą kuriame patys!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai