Apie Šakių krašto VVG projektą rašo vietos spauda

„Jei nepavyks per projektą, gal ilgiau užtruks, bet tokie planai,- apie tolimesnius ketinimus įrengti šviesos terapiją, patalpą kineziterapijai su naujais pagal projektą įsigytais treniruokliais sako D. Jasulaitis, kuris rajono laikraščio „Draugas“ 2022 m. sausio 11 d. Nr.3 straipsnyje „Sveikatingumo oazė – ne atokiame kurorte, o Kudirkos Naumiestyje“ aprašytus darbus atliko tiek projektinėmis, tiek Socialinės pagalbos centro lėšomis.
Skaitytojams norime patikslinti, kad VšĮ „Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras“ projektą ,,Vietos bendruomenei skirtų sveikatingumo ir terapijos paslaugų plėtra”(ŠAKI-LEADER-6B-D-4-1-2019) vykdė pagal Vietos plėtros strategijos, kurios vykdytojas yra Šakių krašto Vietos veiklos grupė, II prioriteto priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įtraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8). Projektui skirta 59077,31 eurų parama.

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai