Klubas „Sudargo piliakalnių aidai” įgyvendino projektą “Sudargo krašto stiprybė gamtos, istorijos, literatūros ir muzikos harmonijoje”

Klubas „Sudargo piliakalnių aidai” įgyvendino projektą “Sudargo krašto stiprybė gamtos, istorijos, literatūros ir muzikos harmonijoje” (ŠAKI-LEADER-6B-KV-7-11-2020). Projektas įgyvendintas pagal VPS I prioriteto priemonę “Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą” (KODAS LEADER-19.2-SAVA-4).
Tai be partnerių įgyvendintas projektas, kuris gavo 2749,00 eurų paramą.
Projekto tikslas buvo - didinti vietos kultūros paveldo - Sudargo piliakalnių gamtinio komplekso bei visos Sudargo vietovės žinomumą.
Vietos projekto uždaviniai buvo:

  1. Sukurti informacinį tinklalapį apie Sudargą;
  2. Sukurti trimis kalbomis (lietuvių, rusų ir anglų) ne mažiau 30 minučių trukmės virtualų turą apie Sudargo lankytinas vietas (5 piliakalnius, bažnyčią, kultūros paminklus, kleboniją), paminint knygnešystę, pateikiant interviu su istorikais, archeologais, gamtininkais ir pristatant Joninių šventės bei Beatričės vasarų festivalio akimirkas;
  3. Viešinti vietos projekto veiklas. vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 “Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos viešinimo taisyklių patvirtinimo” nuostatomis - pagaminti ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame būtų pateikta informacija apie projektą ir nurodyta, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų; projekto veiklas viešinti vietinėje žiniasklaidoje („Laikraštis „Valsčius“, laikraštis „Draugas“); Facebook paskyroje Sudargo piliakalnių aidai; naujai sukurtame tinklalapyje; interneto svetainėse www.šakiai.lt , www.šakiaitic.lt , www.sudargas.lt , www.sakiukrastovvg.lt .

Projektas įgyvendintas, uždaviniai įvykdyti, o tikslo šiomis priemonėmis bus siekiama nuolat. Taigi sudėta informatyvi ir plati istorijos, žinių, duomenų, vaizdų ir jausmų dėlionė - sukurtas informacinis tinklalapis apie Sudargą ir pusės valandos trukmės virtualus turas apie Sudargo lankytinas vietas ir įvykius, istorines aplinkybes ir šiandieninius džiugius momentus. Virtualiame ture su dideliu malonumu gali dalyvauti rusakalbiai ir angliakalbiai turistai – jų patogumui virtualūs turai vyksta rusų ir anglų kalbomis!

Penkių Sudargo piliakalnių kompleksas, menantis čia vykusias lietuvių kovas su kryžiuočiais, po Kernavės piliakalnių yra laikomas svarbiausiu istorine, archeologine ir kultūrine prasme. Šiuo metu Sudargo piliakalnių kompleksas gausiai lankomas turistų, įtrauktas į turizmo paslaugų teikėjų maršrutus. Ši vieta yra patraukli vietos gyventojų šeimyniniams pasivaikščiojimams bei tinkanti kultūrinių renginių organizavimui.
Įgyvendinus projektą, jo vykdytojai turi didžiulį rūpestį – kaip pasiekti kuo platesnės sklaidos, kuo galingesnio aido apie Sudargo piliakalnių grožį, kuo didesnio apsilankančių šiame krašte srauto! Juk sukurtos teisingos ir gražios priemonės turi tam tikslui tarnauti! Visokių sunkumų buvo, vykdant projektą, sako jo vykdytojos, bet darbo rezultatas žinios apie Sudargą skleidimui viską atperka...
Kaip gerai, kad 2007 m. vasaros pradžioje pirmą kartą Sudargo piliakalniai atsidūsėjo... Atsidūsėjo jie giliai, nes prisiminė tada Sudargo pilies sudeginimo 690-ąsias metines… Atsidūsėjo tada ne tik giliai, bet ir plačiai – nuo tada tapo vienu gražiausių ir patraukliausių Šakių krašto kampelių…
Linkim piliakalnius pažadinusiems ir juos nuolat prižiūrintiems stiprybės ir neblėstančios meilės savam kraštui! Jei mylėsi vietą, kurioje gyveni – mylės Tave ir kiti!
Patikrinam???
O visa tai sudėta tose vietose, į kurias veda nuorodos:

http://sudargas.lt/

https://www.gidas360.lt/hmd/sudargas/custom/

https://youtu.be/np7J2WSrCQc

https://youtu.be/2PtIi2ktZAQ

https://youtu.be/_Vj5xPhNWuY

Šakių krašto Vietos veiklos grupės informacija

zenkliukai