Valdas Juška įgyvendina projektą „Juškų raugyklėlės verslo modernizacijos plėtra“

Valdas Juška įgyvendina projektą „Juškų raugyklėlės verslo modernizacijos plėtra“ (ŠAKI–LEADER–6A–D–10–8–2021).
Projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto ,,Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga” priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-10).
Tai be partnerių vykdomas pelno projektas, kuris pretenduoja į 59995,00 eurų paramą.
Projekto tikslas – tęsti „Juškų raugyklėlės“ verslo modernizaciją, pritaikant jį didesnei produkcijos gamybos apimčiai bei mechanizuojant produktų gamybos procesą. Vietos projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti 2 darbo vietas (2 etatus) kaimo gyventojams.
Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti įrangą daržovių produkcijos paruošimui (stalų ir stelažų komplektą, susidedantį iš 4 nerūdijančio plieno stalų, 2 stelažų, plovimo vonios, spaudiminio dušo su maišytuvu ir svarstyklių), apdirbimui (kopūstų spaudimo presas, kopūstų pjaustymo diskas) ir sandėliavimui (šaldymo kamera);
  2. Įsigyti krovininį automobilį produkcijos išvežiojimui į prekyvietes;
  3. Pakeisti pagalbiniame ūkio pastate esantį neekonomišką kieto kuro katilą į dujinį katilą ir pakeisti esamą kieto kuro šildymo sistemą į dujinę;
  4. Pastatyti 95,51 m2 ploto, 4,19 m aukščio pagalbinio ūkio pastato priestatą (iš jo: sandėlio plotas – 61,38 m2, šaldytuvo plotas – 34,13 m2);
  5. Sukurti 2 darbo vietas (2 etatus) kaimo gyventojams: vairuotojui - gamybos cecho darbuotojui ir gamybos cecho darbuotojui;
  6. Atlikti vietos projekto viešinimo veiklas.

Nors projektas dar nebaigtas, tačiau visos uždaviniuose numatytos įsigyti priemonės ir įranga jau yra pasiekusios A.ir V. Juškų namus. Visos priemonės jau gali veikti ir veikia, o entuziazmo ir energijos pilni projekto vykdytojai džiaugiasi pradėję ir beveik įvykdę antrąjį didelį projektą ir įsipareigoję pagal projekto uždavinius priimamiems į sukurtas darbo vietas žmonėms ir paramos suteikėjams. Galybė darbo pagal projekto reikalavimus ir kalnai kasdienės tiesioginės veiklos darbų A. ir V. Juškų negąsdina. Jie puikiai derina sau keliamus aukštus darbo ir kokybės reikalavimus bei modernias priemones tiems reikalavimams įvykdyti. Jų veikla prisidės ir prie vietos ekonomikos plėtros, nes esant pagrindinių žaliavų trūkumui, ji bus perkama iš vietos ūkininko. Taip pat projekto įgyvendinimas dėl naujai įsigytos įrangos padės tobulinti, plėsti ir modernizuoti raugyklėlės produkcijos gamybos procesą, suteikdamas galimybę plėstis verslui, veikiančiam kaimo vietovėje. Projekto įgyvendinimas prisidės ir prie aplinkosaugos gerinimo, nes sumontuota nauja dujinio šildymo sistema bus daug draugiškesnė aplinkai nei iki šiol naudotas šildymo būdas – kietasis kuras.
Dar aplankysim mes Juškų raugyklėlę! O šiandien linkim jiems įsijausti į darbus su nauja technika, naujais darbo metodais ir nauja energija! Sėkmės projekto vykdytojams!

Šakių krašto Vietos Veiklos grupės informacija

Zenklai