Zanavykų seimelis įgyvendina projektą ,,Zanavykų krašto kulinarinis paveldo išsaugojimas“

Zanavykų seimelis įgyvendina projektą ,,Zanavykų krašto kulinarinis paveldo išsaugojimas“ (ŠAKI–LEADER–6B–KV–9–4–2021). Projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (KODAS LEADER-19.2-SAVA-4).
Tai be partnerių įgyvendinamas projektas, kuris pretenduoja į 7413,00 eurų paramą.
Projekto tikslas – užtikrinti Zanavykų krašto kulinarinio paveldo išsaugojimą parengiant ir išleidžiant leidinį.
Projekto uždaviniai:

  1. Parengti ir išleisti leidinį "Istorinė zanavykų virtuvė" (tiražas 600 vnt.);
  2. Viešinti projektą publikuojant A3 formato viešinimas plakatą;
  3. Organizuoti leidinio pristatymo renginį Zyplių dvare.

Zanavykų kraštas turtingas etninės kultūros paveldu, tačiau iki šiol išlieka vienu iš mažiausiai tyrinėtų etninių Lietuvos regionų. Kulinarinis paveldas taip pat niekada plačiau nebuvo fiksuotas ir apibendrintas. Rajone veikia keletas kaimo turizmo sodybų, Zyplių dvare jau įsikūrusio restorano šefas pageidauja gauti daugiau informacijos apie Zanavykų krašto kulinarinį paveldą, jam būdingesnius receptus, kuriuos galėtų pritaikyti savo virtuvėse. Atvykstantys turistai domisi ne tik išskirtiniais objektais, bet ieško ir išskirtinio krašto kulinarinio paveldo. Suinteresuotų asmenų paklausimų nemažai yra sulaukęs Šakių turizmo informacinis centras, Šakių rajono kultūros įstaigų darbuotojai. Siekiant patenkinti šių bei kitų suinteresuotų tikslinių grupių interesus, projekto įgyvendinimo metu buvo apžvelgtas Zanavykų krašto valstietiškasis ir dvarų kulinarinis paveldas. Taigi planas beveik įgyvendintas!
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu surinkta informacija apie kulinarinių tradicijų atsiradimą Zanavykų krašte, jų paplitimą, surinkti išlikę receptai, atlikti fotografavimo darbai. Informacijos rinkimo periodu organizaciniame bei kūrybiniame darbe talkino rajono kultūros įstaigų darbuotojai ir bendruomenių žmonės. Surinkta vertinga medžiaga po knygos išleidimo bus perduota Zanavykų krašto muziejui, siekiant užtikrinti jos išsaugojimą. O parengtas juodraštinis leidinio variantas jau perduotas leidybai – bus išleistas leidinys - albumas „Istorinė zanavykų virtuvė“.

Projekto įgyvendinimas leidžia tarsi peržiūrėti ir įvertinti kulinarinio paveldo tradiciją, jos kitimą, esamą situaciją, ateities perspektyvas. Išleistas leidinys sudarys galimybę surinka informacija pasinaudoti visiems norintiems asmenims.
Įgyvendinant projektą, buvo surinkta autentiška medžiaga apie dvarų ir valstietiškąjį kulinarinį paveldą iš senųjų Zanavykų krašto gyventojų pasakojimų bei archyvinių rašytinių šaltinių. Gauta medžiaga susisteminta, parengtas juodraštinis variantas spaudai. Taip pat parengtos nuotraukos leidiniui. Numatoma išleisti 600 egz. leidinio kopijų. Išleidus leidinį, jis bus pristatomas Zanavykų krašto bendruomenėse.
Šis projektas bus viešinamas pristatant parengtą leidinį Šakių krašto VVG teritorijos gyventojams renginio Zyplių dvare metu. Leidinys bus išleistas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinyje bus pateikta bendra zanavykų krašto valstietiškojo ir dvariškojo kulinarinio paveldo apžvalga ir būdingiausi patiekalų receptai, ne mažiau 45. Knyga bus išleista ir elektroniniu variantu. Tad leidinio tekstai ir nuotraukos parengti ir jau perduoti leidyklai. Leidinio sudarytoja – Zanavykų seimelio atstovė, projekto vadovė Aurelija Papievienė. O įžanginio žodžio autorius, savo srities žinovas profesionalas – profesorius Rimvydas Laužikas. A. Papievienė džiaugiasi savo darbu ir būsimu rezultatu - leidinys turėtų traukti akį išoriniu grožiu ir džiuginti širdį pačiu turiniu. Su projekto organizatoriais mes dar susitiksim, kartu vartysim leidinį, ragausim gardžius patiekalus, jeigu rasim kokią netoliese esančią gaspadinę su gardėsiais, ir džiaugsimės, džiaugsimės…

Šakių krašto vietos veiklos grupės informacija

Zenklai