Amatininkų rinkodaros mokymai Šakiuose!

Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su partneriais – Marijampolės VVG, Vilkaviškio krašto VVG, Šakių krašto VVG ir Sūduvos VVG įgyvendina projektą ,,Amatų skatinimas ir lėtojo turizmo plėtra Marijampolės regione” (Nr.44TT-KM-20-3-09761-PR001). Projekto tikslas – skatinti vietos plėtrą Marijampolės regiono kaimo vietovėse amatų plėtros ir turizmo plėtros kontekste. Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų. Projekto metu įsigytos amatininkų rinkodaros mokymų paslaugos bei numatyti 5 skirtingų amatų (sūrių gamyba, muilo gamyba, bitininkystė, medžio drožimas, vaistažolininkystė) mokymai, kurie vyksta kiekvienoje Marijampolės regiono VVG: Marijampolės sav., Šakių raj., Vilkaviškio raj., Kazlų Rūdos sav., Kalvarijos sav. Mokymai skirti amatininkams ir kitiems fiziniams asmenims iš Marijampolės regiono vietos veiklų grupių teritorijų.
Amatininkų rinkodaros mokymai vyko 2023 m. vasario 9, 17 ir 27 dienomis Šakiuose. Nuo mūsų krašto užsiregistravo net aštuoni smalsuoliai, kurie žino, kad mokytis reikia ir kad tai daryti niekada nėra vėlu! Mokymus vedė lektorė Laura Stankevičiūtė.
Dalyviai dėmesingai klausėsi teorijos ir stengėsi įsisavinti pamokose gautas žinias praktiškai. O temos buvo pačios įvairiausios, o svarbiausia - naudingos! Tai:
,,Verslo principai ir strategijos pasirinkimas. Asmeninių tikslų nustatymas.
Tikslinė produkto rinka ir auditorija. Produkto ar paslaugos kainos nustatymas.
Marketingo planas. Prekės ženklas. Vertės kūrimas. Pakuotė.
Rinkodaros biudžeto planavimas ir valdymas.

Dalyvavimas parodose ir mugėse.
Verslo tikslų internete išsikėlimas, auditorijų šaltiniai ir jų kūrimas. Verslo paskyros kūrimas socialiniuose tinkluose.
Pardavimas ir reklama socialiniuose tinkluose. Reklamos paleidimų būdai ir kaip jas sukurti? Rezultatų analizė ir statistikos galimybės.
Elektroninių parduotuvių kūrimas ir palaikymas”.
Tai iš tiesų buvo dideli trijų dienų mokymai, tiksliai atitikę atvykusių mokytis interesus.
Kai kurie mūsų krašto dalyviai pasidalino savo mintimis apie mokymus.
Kęstutis Ūsas sako, kad šioje srityje jis jau yra ne naujokas, todėl jam buvo svarbu pagilinti turimas žinias ir, be jokios abejonės, gauti naujų.
Dalija Černeckienė labai džiaugiasi kursų naudingumu, nes sužinojo labai daug naujų dalykų, taip reikalingų versle.
Inga Gliožaitienė dėkoja už kiekvieną galimybę mokytis ir laukia vis naujų ir naujų pasiūlymų mokytis.
Monika Krankauskienė sako, jog šitų mokymų nauda buvo labai didelė.
O ir iš tiesų juk nesunku tuo patikėti, nes temų įvairovė ir apimtis buvo labai didelės. Todėl tokių atsiliepimų ir galima buvo tikėtis.
Džiaugiamės, kad Vietos veiklos grupių administruojamomis lėšomis finansuojami projektai praturtina žmones ne tik materialiai apčiuopiamomis naudomis, bet ir žiniomis. O žinios, kaip žinia, yra turtas! Ir netgi didelis turtas!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai