Žvirgždaičių miestelio bendruomenė įgyvendino projektą “Žvirgždaičių seniūnijos kultūros savitumo išsaugojimas”

Žvirgždaičių miestelio bendruomenė įgyvendino projektą “Žvirgždaičių seniūnijos kultūros savitumo išsaugojimas” (ŠAKI- LEADER- 6B-KV-11-10-2021). Projektas įgyvendintas pagal VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (LEADER-19.2-SAVA-4).
Tai be partnerių vykdytas projektas, kuris gavo 2420,00 eurų paramą.
Projekto tikslas buvo: išsaugoti Žvirgždaičių seniūnijos etninį kultūros savitumą, pritaikant turistinių paslaugų teikimui.
Įgyvendinti projekto uždaviniai:
1. Įgyvendinant projektą, sumaketuotas ir pastatytas dvipusis 2000x1500 mm informacinis stendas – žemėlapis, kuris stovi Žvirgždaičių miestelyje prie pagrindinės – Antaninos Liorentaitės gatvės Žvirgždaičių seniūnijos teritorijoje, pravažiuojantiesiems gerai matomoje vietoje. Jame inovatyviai pateikta koncentruota, iš tolo matoma informacija apie Žvirgždaičių apylinkių lankytinus objektus.
2. Išleista 1000 vnt. (lietuvių k. – 600 vnt., rusų k. – 200 vnt., anglų k. – 200 vnt.) informacinių lankstinukų apie Žvirgždaičių seniūnijos lankytinus objektus.
Bendruomenės centro darbų organizatoriai dėkoja visiems prie projekto sėkmės prisidėjusiems žmonėms – rinkusiems informaciją, ieškojusiems tinkamiausių fotonuotraukų, atrinkusiems svarbiausius istorinius momentus, dariusiems nuotraukas, redagavusiems tekstus – visa tai bendruomeniškumas ir bičiulystė, visa tai – didelė jėga, stumte stumianti link didelių ir dar didesnių kūrybinių sumanymų ir darbų. Žvirgždaičių seniūnė Giedrė Snudaitienė, džiaugdamasi projekto dėka sukurtu rezultatu, sako, kad šitoks stendas – tai puiki informacijos apie turtingą ir gražų Žvirgždaičių kraštą puokštė, puošianti ir džiuginanti kiekvieną vietos gyventoją ir svečią. O ir patirtis triūsiant prie projekto darbų – neįkainojama!
Tegul ir nauda besinaudojantiems šiuo mielu krašto istorijos konspektu būna neįkainojama!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai