VšĮ „Šakių turizmo ir verslo informacijos centras“ baigia įgyvendinti projektą ,,Turistinio leidinio „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ leidyba”

VšĮ „Šakių turizmo ir verslo informacijos centras“ baigia įgyvendinti projektą ,,Turistinio leidinio „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ leidyba” (ŠAKI- LEADER- 6B-KV-11-9-2021).
Projektas vykdytas pagal VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (LEADER-19.2-SAVA-4).
Tai be partnerių vykdytas projektas, kuris gavo 8000,00 eurų paramą.
Projekto tikslas buvo: didinti Zanavykų krašto lankomumą ir žinomumą, populiarinant jį per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą.
Pagal projekto uždavinius, įgyvendinant projektą:
1. parengtas ir išleistas viso Šakių rajono turizmo vietoves, objektus ir juose teikiamas paslaugas pristatantis leidinys „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“, kuris ateityje bus nuolat atnaujinamas, įtraukiant naujus paslaugų teikėjus, įvairiapusiškai ir naujai pristatant turistines vietoves;
2. išspausdinta 100 egzempliorių leidinio lietuvių kalba popierine versija, kuri skirta rajono reprezentacinėms reikmėms, turizmo agentūroms, kelionių organizatoriams, kitų rajonų turizmo informacijos centrams.
VšĮ „Šakių turizmo ir verslo informacijos centras” 2023 m. gegužės 16 d. krašto turizmo bendruomenei pristatydamas turizmo sezono atidarymo naujienas, kaip vieną didžiausių naujienų pristatė ir leidinį „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“! Smagu, kad Šakių krašto Vietos veiklos grupės administruojamomis lėšomis išleistas leidinys tampa beprasidedančio šių metų turizmo sezono ir dar ne vienų metų į priekį sezonų turistų ir šiaip pravažiuojančių svečių priėmimo Zanavykijoje kelrodžiu, patarėju ir pagalbininku!
Projekto vykdytojai dėkojo visai turizmo bendruomenei už kiekvieno vaidmenį turizmo procese atskirai ir visų indėlį bendrai – juk visi drauge kuriam krašto patrauklumą ir su meile laukiam turistų!
Linkim savo kraštui, kad jame besilankantys turistai leidinyje „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ rastų tai, kas juos džiugintų, kas keltų jų smalsumą ir nenumaldomą norą pažinti, paragauti, pajusti… Šakius!

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai