MB „Eligmita" įgyvendina projektą ,,MB „Eligmita“ paslaugų plėtra ir darbo vietų kūrimas“

Mažoji bendrija „Eligmita" įgyvendina projektą ,,MB „Eligmita“ paslaugų plėtra ir darbo vietų
kūrimas“ (ŠAKI-LEADER-6A-D-13-5-2022).
Projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-10).
Tai be partnerių vykdomas verslo projektas, kuris pretenduoja į 37 660,00 eurų paramą.
Projekto tikslas - MB „Eligmita“ verslo plėtra, įsigyjant krautuvą ir išplečiant teikiamų paslaugų spektrą, įdarbinant darbuotojus ir labiau prisitaikant prie klientų poreikių.
Projekto uždaviniai: projekto lėšomis įsigyti krautuvą, kurio pagalba bus didinama paslaugų apimtis ir vertė, išplečiamas siūlomų paslaugų spektras, teikiamos kaimo gyventojų poreikius atitinkančios paslaugos, įdarbintas socialinę atskirtį patiriantis asmuo, didinama socialinė įtrauktis ir stiprinamas socialinis solidarumas.
Krautuvas jau atvyko pas pareiškėją. Kaip įvardija pats Eligijus Andriukaitis – tai rimtas talkininkas darbuose, tai darbo komandas pastiprinimas. Dabar reikia pabaigti tvarkyti dokumentinę projekto pusę – ir tada vėl kalbinsim pareiškėją, klausdami, koks gi jausmas apima, visiškai įgyvendinus projektą ir pradėjus dirbti nauja modernia technika... Pirmyn iki sėkmingos pabaigos ir darbų eigos...

 Šakių krašto VVG informacija

Zenklai