Projektų atrankos komiteto posėdžio nutarimai

012019 m. sausio 22 d. įvyko Šakių krašto VVG projektų atrankos komiteto posėdis. Jo metu buvo priimami sprendimai dėl dviejų projektų:
1. Tomo Jucaičio „Ūkininko Tomo Jucaičio verslo plėtra“, teikiamo pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5), atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-3A-D-2-3-2018. Prašoma paramos suma 26744,90 Eur be PVM.
2. UAB “Atmeta“ projekto „UAB “Atmeta“ naujos paslaugos – „Meistras į namus materialinės bazės sukūrimas“, teikiamo pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“( kodas LEADER-19.2-SAVA-5), atpažinties (registravimo) kodas ŠAKI-LEADER-3A-D-2-1-2018. Prašoma paramos suma 22329,01 Eur be PVM.
Svarstyme dalyvavo vietos projekto teikėjas Arijus Jakelaitis ir Tomo Jucaičio įgaliotinis Juozas Jucaitis. PAK-o nariai nutarė pritarti Tomo Jucaičio projektui „Ūkininko Tomo Jucaičio verslo plėtra“ ir jį perduoti į kitą vertinimo etapą, o UAB “Atmeta“ „UAB “Atmeta“ naujos paslaugos – „Meistras į namus materialinės bazės sukūrimas“- nepritarta vietos projektui ir pripažinta jį netinkamu vertinti.

VVG informacija