Potencialų paraiškų teikėjų aktyvinimo renginiai

Informaciniai renginiai NVOKovo 20 ir 22 dienomis Šakiuose įvyko informaciniai renginiai, kuriuos organizavo Šakių krašto vietos veiklos grupė, paskelbusi kvietimą teikti vietos projektus Nr. 3 keturioms VPS priemonėms:
1. „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“;
2. „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“;
3. „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų rašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“;
4. „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“.
Informaciniai renginiai buvo skirti juridiniams asmenims ‒ labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei, registruotai ir veiklą vykdančiai Šakių krašto VVG teritorijoje. Taip pat mokymais galėjo pasinaudoti ir fiziniai asmenys: ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys, veikiantys pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, bet deklaruojantys savo gyvenamąją vietą Šakių krašto VVG teritorijoje bei bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos.
Informacinių renginių metu buvo pristatyti VPS priemonių finansinių sąlygų aprašai, aptarti reikalingi pateikti dokumentai bei atsakyta į klausimus, kuriuos kėlė potencialūs paraiškų teikėjai.

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai

 

Info renginiai verslui 1 Info renginiai verslui 2