Įvyks Projektų atrankos komiteto posėdis

Informuojame, kad Šakių krašto vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto posėdis įvyks 2019 m. rugsėjo 25 d. 14.00 val. vietos veiklos grupės patalpose (Gimnazijos g. 1, Šakiai).

 DARBOTVARKĖ:
1. Dėl UAB „Kartai“ vietos projekto „Įmonės modernizavimas ir veiklų plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-4-2019 pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, svarstymo.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis