Kviečiamas projektų atrankos komiteto posėdis

Informuojame, kad 2020 m. sausio 29 d. 14.00 val. kviečiamas Šakių krašto vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks Šakių krašto vietos veiklos grupės būstinėje (Gimnazijos g. 1, Šakiai).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Lekėčių bendruomenės asociacijos vietos projekto „Žemės menas Lekėčių Paliekio parke“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-4-6-2019 pagal VPS priemonę „Vietos bendruomenės aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4, svarstymo;

2. Dėl Vaclovo Jurgučio įmonės vietos projekto „Medienos apdirbimo cecho adresu Kęstučio g. 55, Daugėliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav. modernizavimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-4-2-2019 pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, svarstymo;

3. Dėl MB Kūrybos studijos „Virsmas“ vietos projekto „Kūrybos studijos „Virsmas“ plėtra diegiant inovacijas ir kuriant darbo vietas“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-4-3-2019 pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5, svarstymo;

4. Dėl VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro vietos projekto „Vietos bendruomenei skirtų sveikatingumo ir terapijos paslaugų plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-1-2019 pagal VPS priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8, svarstymo;

5. Dėl Veršių bendruomenės centro vietos projekto „Veršių bendruomenės centro verslo pradžia“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-4-2019 pagal VPS priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8, svarstymo;

6. Dėl Lekėčių bendruomenės asociacijos vietos projekto „Lekėčių bendruomenės mobilus plaukiojantis fontanas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-5-2019 pagal VPS priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8, svarstymo.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis