Kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. rugsėjo 21 dieną 14.00 val. kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks Šakių krašto vietos veiklos grupės patalpose (adresu Gimnazijos g. 1, Šakiai).

Šakių krašto vietos veiklos grupės vietos projektų, pateiktų paramai gauti pagal Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6. VPS priemones, darbotvarkė:

Dėl VšĮ „PRIC“ vietos projekto „Zanavykų krašto kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas kuriant dokumentinius filmus“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-6-2-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Kidulių bendruomenės centro „Vinkšnupis“ vietos projekto „Kidulių miestelio kultūrinis paveldas“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-6-15-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Griškabūdžio bendruomenės centro vietos projekto „Degtukai. Sienų meno festivalis.“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-17-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);

Dėl Šakių atviro jaunimo centro vietos projekto „Atrask verslumą savyje“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-11-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Kriūkų bendruomenės centro vietos projekto „Ateities lyderis – verslus ir kūrybiškas“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-9-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Panovių kaimo bendruomenės centro vietos projekto „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-7-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Gerdžiūnų bendruomenės vietos projekto „Gerdžiūnų bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą II“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-3-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Lekėčių bendruomenės asociacijos vietos projekto „Žemės meno pleneras – verslumo edukacija Paliekio parke“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-1-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Kidulių bendruomenės centro „Vinkšnupis“ vietos projekto „Aplinkos priežiūros paslaugų teikimas Kiduliuose“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-6-16-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių gamyba“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Kidulių jaunimo ekologinio klubo „Šerenta“ vietos projekto „Zanavykiškų žolelių nauda“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-1A-D-6-13-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Veršių bendruomenės centro vietos projekto „Veršių bendruomenės verslo inkubatoriaus kūrimas“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-6-10-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Kriūkų bendruomenės centro vietos projekto „Kriūkų bendruomenės verslo pradžia“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-6-8-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Voniškių kaimo bendruomenės centro vietos projekto „Maitinimo paslaugų teikimas“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-6-5-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl MB „Greitos bitės“ vietos projekto „MB Greitos bitės verslo plėtra, kuriant naujas paslaugas ir darbo vietas“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-6-4-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5“, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl MB „Jo jo pramogos vaikams“ vietos projekto „Zanavykų krašto kulinarinio paveldo pritaikymas greitojo maitinimo veiklai, maksimaliai išnaudojant vietos išteklius“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-6-6-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5“, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Dainiaus Venckūno vietos projekto „Inovatyvių sveikatingumo paslaugų komplekso sukūrimas poilsiavietėje „Paliekys“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-6-14-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5“, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo);
Dėl Jono Abromavičiaus vietos projekto „Jono Abromavičiaus verslo plėtra“ (paraiškos registracijos Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-6-12-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5“, paraiškos vertinimo ataskaitos svarstymo ir sprendimo priėmimo (pritarti vietos projektui ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą/nepritarti vietos projektui ir jį pripažinti netinkamu perduoti į kitą vertinimo etapą /grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo).

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Zenklai