Kviečiamas Šakių krašto VVG valdybos posėdis

2019 m. sausio 22 d. 14.30 val. Šakių krašto VVG patalpose, esančiose Gimnazijos g. 1, Šakiai, kviečiamas Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo klausimai.
2. Kiti klausimai.

Pirmininkė Raminta Jakelaitienė