Įvyko Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo darbo grupės posėdis

2023 m. kovo 23 d. įvyko Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) rengimo darbo grupės posėdis. Posėdyje dalyvavo 2023-2027 metų VPS rengimo konsultantė, VšĮ „Konsultavimas.lt“ darbuotoja Ieva Kudabaitė. Posėdžio metu buvo apžvelgti gyventojų ir organizacijų apklausų rezultatai, buvo nagrinėtos projektinės teritorijos stiprybės ir silpnybės, buvo identifikuojami teritorijos poreikiai ir modeliuojamos VPS priemonės. Gyventojų nuomonės tyrime dalyvavo 887 respondentai. Gyventojų pasiūlymai ir idėjos įvairūs. Organizacijų poreikio tyrime dalyvavo 78 respondentai. Daugiausiai tai - bendruomeninės ar kitos nevyriausybinės organizacijos bei verslo ir žemės ūkio subjektai.
Kokia rajono vietos plėtros vizija ar bendras tikslas iki 2030 m. įkvėptų Šakių rajone gyventi ir dirbti? Ar Šakių krašto VVG vizija 2023 sukuria pagrindą pasikeitimams, naujoms veiklos kryptims, Zanavykų krašto ateities įvaizdžiui, prasmingam vietos ekonomikos vystymuisi ir partnerystės tarp kaimo ir bendruomeninių organizacijų ir kitų pilietinės visuomenės NVO, verslo ir vietos valdžios sektorių plėtojimui? Kokios yra Šakių rajono plėtros prioritetinės kryptys?
Tokių ir daug kitokių klausimų posėdžio metu buvo kelta ir dar ilgokai reikės ieškoti atsakymų į juos, kad galėtume išgryninti Šakių krašte gyvenančių žmonių poreikiams atliepiančias galimybes. Posėdis pasibaigė, pasidalinus užduotimis “namų darbams”, idant kitas posėdis būtų turiningesnis ir rezultatyvesnis, siekiant sukurti pačią tinkamiausią vietos plėtros strategiją artimiausiam 2023-2027 metų periodui Šakių krašte.

Šakių krašto VVG informacija

Zenklai

1680207721847 1680207721864