Valdybos nariai

Šakių VVG valdybos darbo reglamentas

VVG PAK-o reglamentas

2023 m. vasario 28 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio – rinkiminio narių susirinkimo metu išrinktas pirmininkas trejų metų laikotarpiui Juozas Vytas Dainelis.
2023 m. vasario 28  d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio – rinkiminio narių susirinkimo metu išrinkta valdyba trejų metų laikotarpiui:

Eil. Nr.

Atstovo vardas, pavardė

Atstovaujamos įstaigos duomenys

Fizinis/juridinis asmuo

Atstovaujamas sektorius

1

Edvardas Belevičius

 

Šakių rajono savivaldybės taryba

juridinis

Vietos valdžia

2

Aušra Slidziauskienė

Šakių rajono savivaldybės taryba

juridinis

Vietos valdžia

3

Edita Dabašinskaitė
Pranskaitienė

Kriūkų bendruomenės centras

juridinis

 Pilietinė visuomenė

 4

Indrė Kavaliauskienė

Baltrušių bendruomenės
centras

juridinis

Pilietinė visuomenė

5

Inesa Augulienė

Kudirkos Naumiesčio
bendruomenės centras
,,Santaka”

juridinis

Pilietinė visuomenė

6

Gabija Šakočienė

Žvirgždaičių miestelio
bendruomenė

juridinis

Pilietinė visuomenė

7

Vaida Brazaitienė

Lekėčių bendruomenės moterų

klubas

juridinis

Pilietinė visuomenė

8

Juozas Vytas Dainelis

J. Dainelienės įmonė

juridinis

Verslas

9

Kęstutis Ūsas

MB ,,Greitos bitės”

juridinis

Verslas

10

Tadas Bybartas

MB ,,Šlepetija”

juridinis

Verslas

11

Vytautas Venslovaitis

MB ,,Modern House”

juridinis

Verslas

2023 m. gegužės 16 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu valdybos nariu vietoj Aurimo Staugaičio išrinktas Edvardas Belevičius