Valdybos nariai

Šakių VVG valdybos darbo reglamentas

VVG PAK-o reglamentas

2019 m. birželio 12 d. neeilinio visuotinio rinkiminio susirinkimo metu atliktas VVG valdybos narių keitimas.

2019 m. birželio 12 d. neeilinio visuotinio rinkiminio  susirinkimo metu išrinktas VVG pirmininkas Juozas Vytas Dainelis.

Eil. Nr.

Atstovo vardas, pavardė

Atstovaujamos įstaigos duomenys

Fizinis/juridinis asmuo

Atstovaujamas sektorius

1

Rima Rauktienė

Šakių rajono savivaldybės taryba

juridinis

Vietos valdžia

2

Egidija Grigaitienė

Šakių rajono savivaldybės taryba

juridinis

Vietos valdžia

3

Redas Juškaitis

Šakių rajono savivaldybės taryba

juridinis

Vietos valdžia

4

Vaida Brazaitienė

Lekėčių bendruomenės moterų klubas

juridinis

Pilietinė visuomenė

5

Vilma Greičienė

Tarpučių bendruomenės centras

juridinis

Pilietinė visuomenė

6

Daiva Puidokienė

Gerdžiūnų bendruomenė

juridinis

Pilietinė visuomenė

7

Aurimas Staugaitis

Asociacija „Išmanus jaunimas“

juridinis

Pilietinė visuomenė

8

Arvydas Babušis

Janukiškių bendruomenės centras

juridinis

Pilietinė visuomenė

9

Martynas Mockevičius

Kidulių bendruomenės centras

juridinis

Pilietinė visuomenė

10

Aurelija Maksvytienė

UAB „Ligitra“

juridinis

Verslas

11

Armintas Dubickas

ūkininkas

fizinis

Verslas

12

Mindaugas Žindžius

UAB „Jusmila“

juridinis

Verslas

13

Juozas Dainelis

J. Dainelienės įmonė

juridinis

Verslas