Šaukiamas valdybos posėdis

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento (toliau – Darbo reglamentas) (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) IV skyriaus „Valdybos posėdžių darbo organizavimas“ 19 p. organizuojamas valdybos posėdis.
Data ir laikas: 2023 m. gegužės 5 d. 14.00 val.
Vieta: Bažnyčios g. 4 K1, Šakiai (Šakių krašto vietos veiklos grupės patalpos).
DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimo;
  2. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;
  3. Dėl projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimui“ Nr. 42PP-KM-22-1-03984-PR001 įgyvendinimo eigos;
  4. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės informacinių renginių organizavimo;
  5. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos metu įgyvendintų vietos projektų ex-post patikrų organizavimo;
  6. Kiti klausimai.

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis

Zenklai