Kvietimas teikti paraiškas Nr.2

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.2

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2 pratęsimas 

Bendrosios taisyklės

Specialiosios taisykles 1 prioriteto 1.1 priemonei 

Specialiosios taisyklės 2 prioriteto priemonėms

Vidaus tvarkos aprašas 

Informacinio renginio medžiaga - Bendrosios taisyklės

Informacinio renginio medžiaga - Specialiosios taisyklės 1 prioriteto 1.1. priemonei

Informacinio renginio medžiaga - Specialiosios taisyklės 2 prioriteto priemonėms

Informacija apie vietos projektų paraiškų vertinimą: