Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

1.Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

9. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

10. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės.

11. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka

12. Fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas

 

VP atrankos vertinimo rezultatai

VP tvirtinimo rezultatai