Rodyti po 
Pavadinimas Peržiūros
Korupcijos prevencijos priemonės 98
Karjeros galimybės 181
Pareigybių aprašymai 230
VVG administracija 637
Gerumo ambasadoriai 215
VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras“ įgyvendina projektą ,,Šakių rajono gidų rengimo kursai“ 314
IĮ „Modėja“ įgyvendina projektą 322
Organizuojamas rašytinis vietos projektų atrankos komiteto posėdis 225
Apskaita ir finansai ne buhalteriams 392
VVG projektų atrankos komiteto sprendimai 1265
Bendruomenių centrai 4101
Esminiai pasikeitimai 819
Sveikinimas 855
Keitėsi vietos projektų administravimo taisyklės 1522
VVG narių sąrašas 5280
Partneriai 6657
VVG dokumentai 6455
Atnaujintas priemonės „54+“ kvietimas teikti paraiškas 992
Lepšių krašto unikalumas 1607
Šakių krašto VVG renginyje „LKBS sąskrydis 2017“ 1068
Susidomėjimas Strategijai auga toliau 1177
Sudargo bendruomenės centro ir Sudargo seniūnijos bei Šakių savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus partneriškas renginys 910
Pasirengimas naujam DK 937
Naujas darinys - Šeimų taryba 1133
Griškabūdžio krašto kaimynai dalinasi Strategijos rūpesčiais 1156
Viešinimo renginys Kudirkos Naumiestyje 1131
Susitikimas su naujuoju rajono meru 743
Antroji veiksmų kiekio trasa Strategijos link – Slavikuose 1133
Strategija - nuo žodžių prie rimtų darbų 1238
Kviečia Pakruojo dvaras 1314
Seimo nario R. Žemaitaičio pranešimas: „Seimas po pateikimo pritarė, kad PVM išlaidos vietos veiklos grupėms taptų finansuojamos“ 1101
Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas 1099
Marijampolės apskrities vietos veiklos grupių atstovų pasitarimas 1134
Šaukiamas Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas 893
Kviečia respublikinis poezijos konkursas ,,Baltojo balandžio sugrįžimas‘‘ 1101
KVIEČIA BURTIS KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJA BIT&BYTE 1037
Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 642
DALYVAUTA PASITARIME SU NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS DARBUOTOJAIS 1135
Esė konkursas jaunimui 1047
RESPUBLIKINIS KONKURSAS „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2016 – KELIAS Į SĖKMĘ“ 1005
STARTUOJA 2017 METŲ NACIONALINĖS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI PARAIŠKŲ RINKIMAS 1334
2007-2013 m. strategija 4323
2016-2023 m. strategija 12121
Paroda "Ką pasėsi,,, 2017" 982
Kvietimas dalyvauti vasaros akademijos mokymuose 1053
Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo 949
Informacija apie „Erasmus+“ jaunimo srities tarptautinius mokymo kursus. 1217
Paraiškos paramai 1169
Galimybė bendruomenėms susikurti nemokamą internetinę svetainę ! 916
Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 982
Kviečiame 1050
Konkursas „Po tėviškės dangum“ 1197
Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 929
Renginiai 2606
Kvietimas 975
Paroda "Sprendimų ratas 2016" 967
Kvietimas 1189
Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija 3447
Tarptautinė vietos bendruomenių šventė - mugė 925
Spindulys 2016 993
Teisės aktai 4600
Kvietimas į sveikatos festivalį 1011
Pasirašyta Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo sutartis 886
Kvietimas 890
Kvietimas 1014
Patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija 982
Patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija 514
Patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija 772
"Kurk Lietuvai" dalyvių atranka 971
PARENGIAMOSIOS PARAMOS PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS 1194
Kubilių krašto BC 1257
Asociacija "Naumiestiečių sambūris" 1035
Bendruomenė "Naujasis Sudargas" 1251
Šakiečių BC 1265
Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenė 1405
Bunikių bendruomenė "Kregždantė" 1321
Voniškių BC 908
Gotlybiškių bendruomenė 1398
Lekėčių bendruomenės asociacija 1304
Tarpučių BC 1258
Žvirgždaičių BC 1167
Lukšių BC 961
Baltrušių BC 1258
Paluobių BC 1136
Voverių BC "Jotija" 1280
Veršių BC 1226
Valiulių kaimo BC 944
Turčinų kaimo BC 1188
Sudargo BC 1258
Slavikų seniūnijos BC 1191
Sintautų BC 1262
Ritinių BC 964
Plokščių BC 1258
Panovių kaimo BC 1251
Mykitų BC 1217
BC "Tėviškė" 1366
Kriūkų BC 963
Kudirkos Naumieščio ir seniūnijos BC "Santaka" 1282
Kidulių BC "Vinkšnupis" 1237
Keturnaujienos BC 1226
Janukiškių BC 1225
Išdagų BC 917
Griškabūdžio BC 1257
Girėnų BC 1180
Gerdžiūnų bendruomenė 1275
Gelgaudiškio seniūnijos BC "Tėviškė" 1227
Gelgaudiškio BC "Atgaiva" 994
Degutinės kaimo BC 1261
Briedžių BC 1229
Bliuviškių BC 1254
Barzdų seniūnijos BC 1376
VVG visuotinių susirinkimų protokolai 2268
Viešųjų pirkimų dokumentai 806
Viešųjų pirkimų dokumentai 1893
VVG steigimo dokumentai 1953
VVG narių priėmimo tvarka 1647
VVG valdybos narių protokolai 3810
testas 763
VVG valdybos darbo raglamentas 1803
VPS rengimo darbo grupė 1543
VPS rengimo planas 1491
Apie VVG 1206
Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategija perduota paskutiniam vertinimo etapui 922
Video filmukas Šakių krašto VVG projektų akimirkos 2115
Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo 2331
Valdybos posėdis 990
Tradicinė 21-oji tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda „AgroBalt 2016 1094
Patvirtintos VPS administravimo taisyklės 1018
Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategija perduota tolimesniam vertinimo etapui 962
Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių projekto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę LEADER, aptarimas 1091
,,Bendruomenės centras "Tėviškė" įgyvendino projektą "Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Liepalotuose" 1167
Kelią skinasi 2016-2023 metų vietos plėtros strategija 658
Parengta Šakių krašto VVG 2016-2023 metų vietos plėtros strategija 1009
Pakeisti Šakių krašto VVG įstatai 1069
Baigta įgyvendinti Šakių krašto integruota vietos plėtros strategija „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ 1350
Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo 994
2016-2023 m. strategijos rengimo protokolai 1293
Seniūnijų atstovai formulavo strategines vystymosi kryptis 89476
Planuojami teminiai susitikimai Italijoje Veneto-Toskanos-Ligurijos regionuose 1336
Šakių krašto VVG taurė atiteko baidarių rungties nugalėtojams 1297
Svarstyti Šakių krašto vizija, misija ir prioritetai 1496
Pasirašyta „Parengiamosios paramos“ paramos sutartis 1307
Gerb. seniūnai, bendruomenių pirmininkai, ūkininkai, verslininkai, jaunimo atstovai, 2448
Kviečiame į projekto „6P“ ekskursijas rugpjūčio mėnesį 1213
Vyko strategijos rengimo darbo grupės narių susitikimas 1287
Projektu gerdžiūniškiai sprendžia ir užimtumo, ir socialines problemas 2107
Mieli Šakių krašto gyventojai, 1127
Patvirtinta parengiamosios paramos suma 1105
Šakių krašto vietos 1317
Kreipimasis į Šakių krašto gyventojus 3129
Kviečiame keliauti panemuniais 1314
Ieškomi ateities socialiniai verslininkai 988
Vyko bandomieji projekto „6P“ maršrutų vizitai 2604
ES paramos dėka Girėnų bendruomenė turi savas patalpas 2070
Šakių krašto VVG tarp trylikos geriausių vietos veiklos grupių 1535
Patvirtinta socialinio verslo koncepcija 2600
Šakių krašto VVG baigė įgyvendinti dar du vandenvalos projektus 1604
Šakių VVG baigti įgyvendinti dar du ES remiami projektai 1452
Kviečiame apsilankyti parodoje "Ką pasėsi... 2015" 1160
Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms 2015 metais 1476
Pateikta „Parengiamosios paramos“ paraiška 1219
Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis 880
Šakių krašto VVG baigia įgyvendinti mokymų projektą 1435
Kviečiame į konferenciją 1218
Vizitai seniūnijose 1333
Baigėsi projekto „6P“ mokymai 1359
Projektas „6P“ pristatytas parodoje „ADVENTUR 2015“ 1988
Mokymai 1191
Lekėčių keramikos centras puikiai išnaudojo ES paramą 2534
SUSITIKIMŲ SU ŠAKIŲ RAJONO GYVENTOJAIS DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMO GRAFIKAS 1149
Baigė įgyvendinti projektą „Pažink Šakių kraštą“ 3060
Naujai išrinktai Šakių VVG valdybai – susitikimų maratonas 1226
Barzdų bendruomenė baigė įgyvendinti dar vieną projektą 2763
Kultūros paveldo departamento informacija dėl riedulių atkasimo 1087
Baigėsi projektas „Barzdų bendruomenės bendruomeninių renginių organizavimas“ 2052
2015 m. pirkimai 1450
2014 m. pirkimai 891
2014 m. planai 844
Slavikiečiai dar vienu įgyvendintu projektu žengia į kitokią kaimo ateitį 1893
Dėmesio! 1147
Baigėsi projektas „Bendruomeninės veiklos plėtojimas Janukiškių bendruomenėje" 2896
Plokštiečiai išnaudoja savojo krašto ypatumus 3216
Vietos plėtros strategijos vaisiais naudosis ir Paluobių bendruomenė 2799
Įgyvendino projektą „Sportuokim ir būsim sveiki!“ 4537
Įstatai 1575
Tradicinių amatų atgaivinimas Zyplių dvare 2135
Dieninė stovykla „Čia mano kraštas“ 2“ 2451
LEADER programa Lietuvoje jau 10 metų 2522
Liepalotų bendruomenė gludino bendruomeninius ryšius 4389
Briedžiuose projektų dėka klojamas pamatas ateičiai 2001
Projektu Sudargo bendruomenė išsprendė didžiausią savo problemą 4563
Valiuliuose nuo šiol bus gerokai švariau 2185
Bendruomenių verslumo idėjos virsta realybe 3745
Projekto dėka išdagiškiai džiaugiasi nauja poilsio zona 3839
Lekėtiškės puoselėja tradicinius amatus ir etnokultūrą 3324
Kriūkų krašto kultūros paveldo - Sviatošino dvaro - išsaugojimas ir tvarkybos darbai 1535
Gelgaudiškio bendruomenė įgyvendina projektą „Gelgaudiškio dvaro amatų centras II“ 1712
Baigė projektą „Gerdžiūnų bendruomenės telkimas ir verslumo stiprinimas“ 2672
Tarpučių bendruomenė baigia įgyvendinti du europinius projektus 1976
Aktyvaus laisvalaikio ir sporto šventė Voveriuose 2854
Tradicinį jaunimo renginį „Įjunk šviesą“ finansavo Šakių krašto VVG 2161
Griškabūdžio bendruomenė ieško naujų bendruomeniškumo formų 2605
Projektu gaivina tradicinius krašto amatus 1469
Ritinių bendruomenė suka vairą verslumo skatinimo link 2061
Aktyvaus poilsio zonos prie Voverių tvenkinio plėtra, teikiant vandens turizmo paslaugas 3693
Vizitas Lenkijoje 2725
Dalykinė kelionė - tarptautinė konferencija Kroatijoje 2017112
“Vinkšnupiui” rūpi savojo krašto ateitis 3068
Planuojama vykti į dalykinę kelionę -tarptautinę konferenciją Kroatijoje 1466
Sėkmingo darbo garantas - žinios ir drąsa 2061
„Atgaiva“ jau įmynė gilų ir prasmingą pėdsaką krašto gyvenime 2311
Projekto dėka pagerėjo kultūrinis naumiestiečių gyvenimas 2871
Informacinis renginys 1795
Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis 1455
Baltrušių bendruomenė sėkmingus projektus jau skaičiuoja dešimtimis 2749
Lukšių bendruomenė turi atnaujintą sporto aikštyną 2161
Kviečia "Ką pasėsi... 2014" 1130
Gerdžiūnų bendruomenei svarbus ir jaunas, ir senas 2500
Lukšių bendruomenės centras į gyvenimą žengia sparčiu žingsniu 3347
Trumpos žinios apie Sudargo bendruomenę 2496
Tarpučių bendruomenės centras 2422
Projektas „Bendruomeninės veiklos plėtojimas Janukiškių bendruomenėje“ įpusėjo 2416
Briedžių bendruomenės centras turi kuo didžiuotis 2456
„Tėviškės“ bendruomenė skaičiuoja jau antrą dešimtmetį 2571
Griškabūdžio bendruomenė minės veiklos 10-mečio jubiliejų 2483
Gelgaudiškio dvare įrengtas muziejus 2218
Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ projektas „Gelgaudiškio dvaro amatų centras II“ 1963
Voverių bendruomenė sukūrė poilsio - rekreacijos infrastruktūrą 6568
Kriūkų bendruomenė solidi ir amžiumi, ir darbais 4711
Slavikų miestelis gražėja aktyvios bendruomenės dėka 1648
Apie Veršių bendruomenę kalba vis didėjanti nuveiktų darbų kraitė 4739
Lekėčių moterys gyvena bendruomeniniu ritmu 3428
Kudirkos Naumiestis turi naują sakralinę erdvę 3470
Su ES parama kuria kitokį Gerdžiūnų kaimo gyvenimą 2693
Bendruomenės centras „Tėviškė“ turi jaukius namus 3816
Sveikiname 1562
PASIRAŠYTOS VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTYS 1197
ŠAKIŲ KRAŠTO VVG VALDYBOS SPRENDIMĄ PATVIRTINO NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA 1435
Įgyvendinti 2007-2013 m. vietos projektai 4300
VVG mokymai ugdo bendruomenės narių įgūdžius 2545
Šakių krašto VVG valdyba priėmė sprendimą dėl paskutinių strategijos lėšų vietos projektams įgyvendinti 1576
Baigė įgyvendinti projektą „Pastato rekonstrukcija į jaukius ir šiltus Baltrušių bendruomenės namus“ 4037
Informacinis renginys 1961
VVG ir NMA atstovai dalinosi veiklos patirtimi 1515
Plokščių bendruomenė įgyvendina projektą „Mes kartu“ 2683
Baigė projektą „Aktyvaus sporto ir poilsio galimybių plėtra Kriūkų bendruomenėje“ 4374
Veršių bendruomenės moto – traukinys miegančių nelaukia 2685
Pasirašytos vietos projektų įgyvendinimo sutartys 1440
ŠAKIŲ KRAŠTO VVG VALDYBOS SPRENDIMĄ PATVIRTINO NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA 1395
Rengiamasi pateikti dar vieną teritorinio bendradarbiavimo projekto paraišką 1579
Šakių krašto VVG pradeda ruoštis naujos 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos rengimui 2198
Baigtas tinkamumo skirti paramą vertinimas 1334
Baigtas naudos ir kokybės vertinimas 1581
Baigtas tinkamumo skirti paramą vertinimas 1522
Baigtas administracinės atitikties vertinimas 1631
Informacinis renginys Veršių bendruomenės centre 3888
Šakių krašto VVG tęsia mokymų projektą 1711
Baigtas administracinės atitikties vertinimas 1598
Startuoja mokymų programa 1677
Sintautai baigė įgyvendinti projektą „Sintautai – 450” 3685
Skelbiamas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.5 1674
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.5 6150
Įgyvendinamas teritorinio bendradarbiavimo projektas 1639
Ar tapsime beveide šalimi, ar išsaugosime lietuviško kraštovaizdžio savitumus? 1523
Panovių bendruomenė sėkmingai įgyvendino jau antrą europinį projektą 3094
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.4 5948
Šakių krašto VVG skelbia paskutinį paraiškų rinkimo etapą 1726
Gelgaudiškyje startuoja projektas „Eismo saugumas bendruomenėse 2013“ 2531
Valdybos nariai 10458
Vyko ataskaitinis susirinkimas 1712
Pasirašytos jau visos 3-čio kvietimo trišalės sutartys 1774
Pasirašytos trišalės sutartys 1440
Panoviai baigė įgyvendinti projektą “Turizmo ir poilsio paslaugų infrastruktūros kūrimas Panovių kaime” 3177
„Dvarų tiltas Gelgaudiškis – Kiduliai“ pradėjo naują kultūrinį gyvenimą 2688
Pasirašytos trišalės sutartys 1803
Briedžių bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Džiaukimės gyvenimu sportuodami“ 3549
Slavikų bendruomenė baigė projektą “Krepšinio aikštelės atnaujinimas ir vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Slavikuose” 4416
Sprendimą patvirtino Nacionalinė mokėjimo agentūra 1834
Vyko projektų atrankos posėdis 1610
Šakių krašto VVG valdyba siūlo skirti paramą 21 “minkštojo” vietos projekto įgyvendinimui 2835
Šakių krašto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas įsibėgėja 2740
Kriūkų bendruomenė baigė projektą „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“ 3567
Sudargo bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Kultūra - bendruomenės gyvybinė versmė” 3124
Veršių bendruomenės centras baigė įgyvendinti projektą „Dieninė stovykla “Čia mano kraštas” 2499
Šakių krašto VVG apžvelgė dvejų metų veiklą 3136
Baigtas pirmumo vertinimas 1784
Voverių bendruomenė bendrauja sportuodama savame sporto klube 2587
Baigtas paraiškų naudos ir kokybės vertinimas 1698
Baigtas paraiškų tinkamumo vertinimas 1619
Lekėčių moterys baigė įgyvendinti projektą "Žolininkystė ir sveikos gyvensenos populiarinimas“ 2860
NMA atstovai domėjosi įgyvendinamais projektais ir Šakių VVG veikla 2742
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 2385
Šakių krašto VVG atstovai dalyvavo konferencijoje Smalininkuose 1767
Projektų vykdytojai patirties sėmėsi Italijoje 397383
Medždirbystės plenerai Gelgaudiškyje ir Kiduliuose 1734
Baigtas administracinės atitikties vertinimas 1812
Planuojama kelionė-tarptautinė konferencija Italijoje 1976
Skuodiškiai sėmėsi patirties mūsų rajone 1919
Kviečiame dalyvauti fotonuotraukų konkurse! 1885
Skelbiamas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.3 1818
Kvietimas teikti paraiškas Nr.3 7807
Kviečiame mokytis! 1678
Semtasi patirties Slovakijoje 1937
Vietos veiklos grupių tinklo susirinkime aptarti aktualūs klausimai 1924
Užkrėsk savo sėkmės istorija! 1905
Noras mokytis nemažėja 2020
Konferencijoje pristatytos Marijampolės regiono perspektyvos 2014-2020 metais 2031
Kriūkų bendruomenės centro nariai aktyviai mokėsi 2093
Sudargo bendruomenės centras įsigijo muzikos instrumentus 2159
Sveikos gyvensenos mokomasi Lekėčiuose 2757
Pradedamas II kvietimo projektų įgyvendinimas 2142
Patvirtintas sprendimas skirti paramą II kvietimo investiciniams projektams 1907
Pradėti įgyvendinti vietos projektai 2612
Tarptautinė konferencija Druskininkuose 2276
LR Seime vykusioje konferencijoje diskutuota apie jaunimo galimybes 2154
Kviečia Panovių bendruomenės centras 2353
Vietos projektų atrankos posėdyje patvirtinta 11 investicinių projektų 2400
Patvirtintas sprendimas skirti paramą II kvietimo „minkštiesiems“ projektams 2098
Dar penki projektai pripažinti naudingais ir kokybiškais 2220
Baigėsi investicinių projektų paraiškų vertinimas 2155
Dalykinė kelionė po Baltijos jūros valstybes: Latviją, Estiją, Suomiją ir Švediją 2875
Vyko antrasis buhalterinės apskaitos programos mokymų etapas 2112
Įvertintos II kvietimo „minkštų“ projektų paraiškos 1930
Visuotinis susirinkimas parodė: Šakių krašto vietos veiklos grupės veikla nukreipta teisinga linkme 2106
Tikslinamas mokymų poreikis 2267
Mokėsi dirbti finansų ir buhalterinės apskaitos programa 2216
Bendruomenių centrų asociacijos ataskaitiniame susirinkime kalbėta apie LEADER programos svarbą 2252
Vyko apskrito stalo diskusija 2629
Baigtos rinkti investicinių projektų paraiškos 2053
Patvirtintas sprendimas skirti paramą I kvietimo projektams 2040
Baigtos rinkti „minkštųjų“ projektų paraiškos 2661
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2 pratęsimas 1923
Pavyzdiniai dokumentai ir metodinė informacija 6853
Įvyko I kvietimo vietos projektų atrankos posėdis 2198
Šakių krašto VVG darbuotojai kelia kvalifikaciją mokymuose 2332
Bus įteikta daugiau nei 100 pažymėjimų 2125
Mokėsi Šakių krašto VVG valdybos nariai 2239
Tartasi dėl teritorinio bendradarbiavimo galimybių 2133
Įvyko 4-oji mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“ 2477
ŠAKIŲ KRAŠTO VVG GAVO NEMOKAMĄ APSKAITOS PROGRAMĄ 2290
Prasidėjo II paraiškų ES paramai pagal LEADER programą gauti kvietimas 2664
Bendruomenių atstovai patirties sėmėsi užsienyje 3310
Šakiečiai intensyviai mokosi 2247
Projektai 10531
Strategijos priedai 7819
Informacinis renginys 2315
Kvietimas teikti paraiškas Nr.2 9343
Šakių krašto VVG pradeda naują kadenciją 2694
Rajono bendruomeninį judėjimą įvertino Lietuvos savivaldybių asociacija 2279
Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“- konkurso finale 2411
Šakių krašto VVG atstovai dalyvavo susitikime Kazlų Rūdoje su NMA specialistais 2127
Ketinantiems teikti paraiškas 1973
Nariai 4333
Investicijoms į kaimą – milijonai litų 2308
Aptarė paraiškų ES paramai pagal LEADER programą eigą 2351
Pasirašė paramos sutartį 2361
Metodinė medžiaga 4125
Strategijos pakeitimai 7167
Kvietimas teikti paraiškas 3563
Vietos projektų naudos ir kokybės 3158
Dokumentų formos 3700
Įgyvendinimo taisyklės 2718
Kvietimas teikti paraiškas Nr.1 8100
Teisės aktai 6601
Naudingos nuorodos 7621
Dokumentai 2446
Informacija ruošiama 15482
Kontaktai 27109
Strategijos rengimas ir įgyvendinimas 11568
VVG veikla 4508
Dalyvavo seminare 3943
Teikė metodinę pagalbą 2639
Šakių VVG laukia dar daug darbų 5155
Šakių krašto vietos veiklos grupė (VVG) 11179
Netrukus pajudės LEADER programos paramos traukinys 3427